Biuro działa od 1995 roku. Jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych na podstawie wpisu do rejestru w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów pod nr 708.

W zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się głównie:
- badaniem sprawozdań finansowych
- prowadzeniem ksiąg rachunkowych
   i podatkowych